Pro koho je webinář určen

Kurz “Výhody a rizika umělé inteligence” je určen pro:

1. Profesionály v oblastech jako například personalistika, marketing a komunikace nebo právo

2. Studenty vysokých škol

3. Výzkumníky v oblasti umělé inteligence

4. Všechny, kteří chtějí získat lepší představu o tom, jak umělá inteligence funguje a jak se používá.

Webinář je přístupný pro lidi s různými úrovněmi znalostí a zájmů a umožní získání základních i pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence.

Program

9.00 – 9.05
Úvod, pozdravení

9.05 – 9.30 prof. Roman Šenkeřík, doc. Zuzana Komínková Oplatková, Univerzita Tomáše Bati:
Umělá inteligence a jazykové modely

9.30 – 9.50 – Ing. Tomáš Kadavý, Univerzita Tomáše Bati
Slabiny AI aneb důvěřuj, ale prověřuj

9.50 – 10.30 Rado Bačík, Adbros:
Praktické využití
 • AI Digital assistant
 • Coding

10.30 – 10.50
Přestávka

10.50 – 11.20 Pavel Navrátil a Petr Sedláček, Adbros:
  Praktické využití
 • Design
 • Copywriting
 • Personalistika
 • Policies

11.20 – 11.50 JUDr. Michal Šilhánek, LAWYA:
  Omezení a rizika
 • Omezení a rizika
 • Copyright
 • Právní aspekty využívání AI

11.50 – 12.00 Petr Sedláček, Adbros & NESPIRE:
Socioekonomické dopady + závěr

Lektoři

Lektor
Prof. Ing. Roman Šenkeřík, PhD.
Prof. Šenkeřík je vedoucím laboratoře umělé inteligence v Ústavu informatiky a umělé inteligence na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem umělé inteligence se intenzivně zabývá bezmála patnáct let. Je členem edičních rad mezinárodních časopisů a uznávaným recenzentem řady impaktovaných i neimpaktovaných časopisů.
Lektor
Doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková
Doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková je zástupcem vedoucího laboratoře umělé inteligence v Ústavu informatiky a umělé inteligence na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a zároveň vedoucím výzkumné skupiny Neuronové sítě. Výzkumem, aplikacemi a syntézou architektur neuronových sítí se zabývá již více než 15 let, především pak v oblastech zpracování obrazu.
Lektor
Ing. Tomáš Kadavý
Ing. Kadavý je výzkumníkem v laboratoři umělé inteligence v Ústavu informatiky a umělé inteligence na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Posledních více než 5 let se zabývá výzkumem bio-inspirovaných optimalizačních metod, evolučními algoritmy, programováním a implementacemi metod AI.
Lektor
Radoslav Bačik
Radoslav Bačik pracuje jako developer Team Leader & AI Manager ve společnosti Adbros. Spolu se svým týmem se věnuje vývoji aplikací na rozpoznávání obrazu a práci s textem.
Lektor
Petr Sedláček
Petr Sedláček je Employee Care & AI Manager / Board Member ve společnosti Adbros, Senior Partner ve společnosti NESPIRE:. Většinu své profesní kariéry se věnuje personalistice a komunikaci.
Lektor
Pavel Navrátil
Pavel Navrátil je šéfdesignérem Adbrosu. Tým pod jeho vedením pravidelně získává evropská ocenění v kreativních soutěžích.
Lektor
JUDr. Michal Šilhánek
JUDr. Michal Šilhánek vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Primárně se specializuje na řízení obchodních záležitostí pro celou skupinu LAWYA. Jako advokát má široké spektrum praxe a zkušeností, zejména v oblastech práva smluvního, pracovního, daňového a práva obchodních korporací. Své již získané zkušenosti a vědomosti rád předává dále, a to jako zkušený lektor ve všech odvětvích práva, kterým se ve své praxi věnuje. Dále také pravidelně přispívá svými odbornými články do různých odborných periodik, aby sdílel své znalosti a zkušenosti s kolegy a veřejností.

Registrace

Cena webináře je: 1990,- CZK Po odeslání formuláře Vám zašleme na e-mail informace k přihlášení na webinář.